646 02 84 29

XXII Jornada de Delegades i Delegats

Olot, 2023

L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot organitza cada any una Jornada de Delegats d’Eso i Postobligatori, amb un seguit de xerrades i activitats de formació per aquest col·lectiu d’alumnes. El cartell presenta un detall ampliat i retocat de La Creació d’Adam de Michelangelo Buonarroti (fresc de la Capella Sixtina), on l’autor pinta l’episodi del Gènesi en què Déu dona vida a Adam. Aquesta icònica imatge permet il·lustrar a la perfecció la transmissió de coneixement, contrastant el seu classicisme amb l’ús d’una tipografia moderna i trencada.