646 02 84 29

Pla de Mobilitat Urbana d’Olot

Ajuntament d’Olot

Imatge gràfica del PMUO, de disseny minimalista, on es buscava una marca molt neta i ordenada a la vegada que dinàmica i amb un lleuger moviment. Les diferents trobades i ponències posaven llum en les noves i futures problemàtiques i necessitats de mobilitat de la ciutat.