646 02 84 29

El veïnat dels Arcs i la seva gent. Història d’una vall de Santa Pau

2023. 304 pàgines (230 x 305 mm)

Text de Maria Costa Casas, Miquel Macias i Arau

Recull històric, amb dades sobre les seves cases, famílies i costums des del segle IX fins l’actualitat, amb un recull fotogràfic de Pep Sau de totes les cases de la vall dels Arcs. Una aproximació a la realitat d’aquest racó, recollida gràcies a la portentosa memòria de la Maria i a la voluntat de deixar constància escrita de la seva història.